Aura Speranta

AS

sâmbătă, 14 iunie 2014

Sistemul capitalist nu funcționează E ciudat, dar în economiile capitaliste, majoritatea oamenilor nu sînt capitaliști. Nu au destul capital pentru a trăi, ci trebuie să muncească „pe salariu” ca să poată trăi. Nici acest lucru nu ar fi o problemă, în condiții de echitate, însă de cele mai multe ori profitul și salariu nu se normalizează unul în funcție de celălalt. Tocmai pentru că acest sistem nu funcționează, statul trebuie să intervină prin mijloace non-economice pentru a menține supraviețuirea. Mijloacele non economice, de suplimentare a veniturilor unei părți sociale, de creșterea cheltuielilor de creare de mai multe slujbe la stat..., sînt o dovadă clară că sistemul capitalist nu este capabil să aducă bunăstarea societății. Guvernul e nevoit să impoziteze și să redistribuie veniturile în exces, ca să restaureze echilibru economic. Iar intervenția Guvernului a creat privilegii, care a dus la îmbogățirea unui grup restrîns de oameni, pe seama sărăcirii majorității. Un sistem echitabil nu ar trebui să răsplătească trîndăvia și parazitismul, adică să se creeze bogăție fără muncă, bogăție care nu e bazată pe efort productiv. Munca trebuie răsplătită în mod corect, iar cetățeanul să primească partea ce i se cuvine din bogăția creată. Însă în momentul de față un individ nu are puterea să își negocieze un salariu în mod echitabil, pentru că, fără alte mijloace de trai, trebuie să accepte ce i se oferă, deoarece în caz contrar ar muri de foame. Astfel, în sistemul capitalist apare de fapt inegalitatea părților contractante. Muncitorul este despuiat de calitățile sale umane ca să devină marfă „forța de muncă”. Iar ca orice altă „marfă” va fi cumpărat la prețul cel mai mic posibil. Au apărut deja tensiuni morale derivate din contradicția dintre realitatea societății capitaliste și baza morală a legilor și tradițiilor noastre. În mod normal, considerăm prin legi ca furturile, fraudele...etc trebuie pedepsite și pentru acest lucru moral am înființat instanțe de judecată. Însă realitatea societății capitaliste este cu totul alta. Legea poate să pedepsească doar furturile sau fraudele mărunte sau se mai întîmplă rar după ani și ani cînd cel în cauză își mai pierde din puterea politică să fie pedepsit. În realitate mașinăria noastră legală a devenit doar un scut pentru protejarea cîtorva mari proprietari de averi împotriva nevoilor și urii maselor lipsite de surse de existență. Pentru majoritatea, contractele sînt numai niște aranjamente pe care unii au libertatea să le accepte sau nu, iar alții nu au această libertate, pentru că, dacă le-ar refuza, ar crăpa de foame. Adevăratele pedepse nu sînt cele date de instanțele de judecată, ci privarea de mijloace de trai a omului. Teama de șomaj este mai mare decît teama de lege. Disciplinarea oamenilor nu se face prin lege, ci pe baza fricii de a nu rămîne fără slujbă. Ca urmare apare o tensiune morală, dată de contradicția dintre ceeea ce pretind legile că apară și ceea ce este de fapt în societatea noastră. Conflictul spiritual produce mai multă instabilitate în stat decît oricare alt fel de conflict. Există profunde conflicte spirituale, conflicte în fiecare conștiință și o neliniște în întreaga societate cînd realitatea este separată de baza morală a instituțiilor ei. Sistemul capitalist distruge siguranța omului. Efectul lui principal este să distrugă securitatea vieții umane. Capitalul îi cumpără doar munca cetățeanului, repsectiv momentele sale de activitate. De restul trebuie să aibe singur grijă. Însă cum să își poată purta singur de grijă cînd nu are și alte mijloace de existență și fără salariu ar crăpa de foame? Într-un stat capitalist perfect nu va mai exista hrană pentru cei fără alte surse de venit, cu excepția perioadelor în care sînt angajați la stăpînii bogătași. Pentru a se ține în viață majoritatea populației trebuie să intervină Guvernul, care a căpătat mult prea multă putere. În momentul de față există la stat genul parazitar de slujbe date privilegiat, care nu fac decît să adîncească lipsa de moralitate în cîștigarea unui venit fără vreun aport productiv. Ceea ce are de suferit este libertatea. În realitate competiția este restricționată la toate nivelurile. Deși se declară oficial că sînt blocate anumite posturi și nu se mai fac angajări, cu toate acestea se creează posturi parazitare, fără concurență pentru cei din imediata apropiere a aleșilor noștri. De asemenea, apar înțelegeri între competitori, spre ruina micilor competitori, care cad victimă conspirațiilor secrete ale celor mari, sprijiniți de forțele secrete ale statului. Capitalismul fiind instabil economic se stabilizează artificial cu prețul pierderii unei caracteristici esențiale: libertatea politică. Dacă ar fi libertate politică, atunci oricine ar putea intra în competiție cu oricine. Însă atunci cînd o persoană ar încercă să intre în competiție cu unul din marii competitori, se va trezi dintr-o dată în faliment. Libertatea politică nu este protejată de instanțe atunci cînd sînt în joc interese comerciale. Acea persoană va descoperi că din conspirație împotriva sa fac parte, sprijinindu-se reciproc și cu nădejde, atît judecătorul cît și politicienii. Într-o societate corectă astfel de conspirații sînt pasibile de pedeapsă, deoarece au menirea să păcălească, să încalce libertatea politică. O socitate construită în acest mod, nu poate să dureze. Nu poate să dureze întrucît este supusă unor forme importante de tensiuni care se accentuează pe măsură ce societatea devine tot mai capitalistă, tensiuni date de contradicția dintre teoriile morale pe care ar trebui să se bazeze statul și realitate, tensiuni din nesiguranța traiului, din sentimentul de anxietate și amenințare pe care capitalismul îl provoacă majorității cetățenilor. În prezent, securiștii din vechiul sistem au devenit cu ușurință capitaliști, iar managerii și politicienii capitaliști, sprijiniți de stat au obținut cu ușurință avantaje. Astfel au observat repede că nici sistemul capitalist nu funcționează în folosul public, așa cum se spune și, fără prea mult efort, au făcut sistemul să opereze în interes personal. Marea problemă este că un grup de manageri, cvasi publici, cvasi privați au preluat controlul asupra comenzilor de vîrf în economie. Piața liberă, de fapt nu-i liberă. Capitalismul a devenit de fapt socialism privatizat. Profiturile sînt privatizate și ajung pe mîna celor cu privilegii, iar pierderile sînt socializate, trebuind să fie plătie de masele de oameni. Dacă știm cine posedă formele dominante de capital, știm cine stăpînește statul. În capitalism, politicienii au învățat să sifoneze avantaje ilegale din partea companiilor în propriul buzunar. În capitalism s-a acumulat bogăția unei națiuni în cîteva mîini, care se pretind a știi totul. Totul s-a făcut în numele eficienței. De fapt așa zisa eficiență protejează un grup restrîns de persoane în detrimentul majorității. Aici nu putem vorbi de eficiență. Aceste mari companii sînt ineficiente din punct de vedere economic, dar se dovedesc a fi politic eficiente. Acumulează vaste rezerve de putere politică pe baza cărora obțin privilegii, scutiri și subvenții de stat. Acestea obțin enorme sume din punga politică pe motiv că sînt prea mari să se prăbușească. Adevarul e că sînt prea mari ca să poată reuși.. Societatea capitalistă trebuie să se transforme într-un aranjament mai stabil. În ce mă privește refuz să mă întorc la baza comunistă. Trebuie să apară un un nou sistem de organizare a societății, mai bun. Va dura ceva pînă cînd lucrurile se vor schimba în mod radical, însă trebuie să începem. Singurul mod de a deposeda cei din sistemul actual de putere este să fie privați de posibilitatea de a mai controla proprietatea. Proprietatea garantează libertatea unei persoane, dar din moment ce se găsește în cantități limitate, acumularea ei în cîteva mîini duce la limitarea libertății și în cele din urmă la distrugerea ei. Trebuie să fim proprietari și nicidecum luați în proprietate. De asemenea, trebuie să uităm toate prejudecățile cu care am fost învățați și anume că spiritul întreprinzător există doar în posesia cîtorva indivizi „deosebiți” și nicidecum o componentă de bază a societății umane. De fapt, ceea ce vedem nu este adevăratul spirit întreprinzător, ci intervenții guvernamentale care favorizează corupția și posibilăți de a fenta sistemul, fără a se produce de fapt bunuri și servicii necesare. Dacă vom continua să răsplătim corupția, atunci corupție vom avea. În acest sens, propun ca soluție o distribuire cît mai largă a proprietății productive, pentru ca lucrătorul să nu mai fie sclavul salariat, ci proprietar – producător, adică o persoană demnă și liberă, a cărui bunăstare depinde numai de ea înseși și de colaborarea cu semenii săi. Economia trebuie să se umanizeze și să devină în primul rînd morală. Controlul de mijloace de producție nu trebuie să se mai afle în mîna cîtorva, ci trebuie să existe o reformă de distribuire a proprietății și a masei de capital care a fost acumulată prin corupție și ilegalități la un număr redus de persoane, respectiv în mîinile oamenilor politici și a celor apropiați lor. Cetățenii trebuie să fie liberi și proprietari de capital si/sau de pămînt. Trebuie să resturăm piața liberă prin încurajarea firmelor mici și mijlocii, astfel încît producția să provină de la un număr mare de firme, pentru a nu se mai impune prețul pe piață, de către marile corporații în avantajul lor. În momentul de față, firmele de succes, chiar și marile case de avocatură funcționează pe seama protecției statului, așa că este greșit să le numim firme private. Pentru a se restaura piața liberă, mijloacele de producție trebuie să fie larg răspîndite la toate nivelurile societății. Proprietarii de pămînt, în loc să îl vîndă la străini, trebuie să își dea seama ce vast potențial au atunci cînd se înfrățesc cu vecinii pentru a forma infrastructuri de producție și distribuție. Fiecare cetățean trebuie să înțeleagă propria sa putere și a potențialului pe care îl are, prin descoperirea propriei libertăți. Trebuie să reapară grupuri de ateliere mici care prestează servicii, iar acestea, ca într-o rețea, să devină uzina comunitară, dînd de muncă sau oferind un loc oricărui locuitor care ar dori să lucreze. Trebuie să se faciliteze capitalul dispersat, fără ca acesta să mai treacă printr-un punct central, cum este în prezent. Treptat oamenii trebuie să treacă de la munca salarială, la cea de întreprinzător. Veniturile obținute din salarii să poată fi înlocuite de cele realizate prin munca de mic întreprinzător. Astfel, capacitatea de a se asigura nevoile de consum cu propria forța de muncă, (cu pămînt propriu, cu propriile unelte) nu poate fi distrusă de o recesiune sau de decizia marilor corporații. Dacă fiecare țăran ar avea o bucată de pămînt neimpozabil, ar avea unelte și animale necesare muncii cîmpului, cine ar mai lucra ca niște sclavi la marile corporații? Fiecare ar avea grijă de ale lui. Dacă oamenii ar avea pîinea și nevoile de toate zilele asigurate, cine ar mai munci pentru capitaliștii noștri pe un salariu atît de stresant? Cetățeanul trebuie să aibe posibilitatea să renunțe sau nu la munca salarială. Să muncească pe salariu, doar atunci cînd ar avea nevoie de un venit suplimentar pentru a-și procura bunuri de lux. Să fie o societate în care angajații și nu angajatorii își pot permite să părăsească masa negocierilor, pentru că este munca lor.Doar un om care are din ce trăi, (are pămînt, unelte și pregătirea necesară să își croiască propriul drum), poate negocia un contract salarial în termeni echitabili. Aceste schimbări vor atrage o societate civilă prosperă și sănătoasă. Însă pentru acest lucru trebuie legi favorabile societății și nu împotriva ei. La momentul actual, pentru a se stopa intrarea micilor concurenți pe piață sînt tot felul de taxe piperate care trebuie plătite organismelor oficiale, tocmai pentru a fi protejate marile corporații, pilonii care susțin puterea politică actuală. Comunitățile cu firme mici, deținute de proprietari locali sînt cu mult mai sănătoase decît marile corporații conduse de anonimi. Trebuie sa reînviem rolul societății civile și să urmărim 1) Extinderea antreprenoriatului la societatea civilă și la baza piramidei 2) Noi instituții care să fie un ghid pentru cetățeni în noul sistem, pentru a fi încurajați să învețe singuri să se descurce și să își creeze propria forță de muncă 3) Mecanisme de finanțare socială 4) Mecanisme care susțin inovația socială 5) Concentrarea pe producția locală precis țintită Acest proces trebuie să fie de jos în sus, de la rădăcini la vîrf. Doresc să văd comunități care se organizează singure în mod liber, iar politicienii să devină niște experți care să orienteze și să încurajeze cetățenii spre bunăstare. Este inadmisibil să mai tolerăm condamnarea unei clase întregi la sărăcie permanentă și la dependență de stat. În prezent micii întreprinzători sînt eliminați de puterea monopilistă și le este blocat accesul pe piață. În momentul de față, avem o țară în care activele au fost înstrăinate aproape total, în care industria productivă a fost pusă la pămînt, iar datoriile contractate urcă pe o scară exponențială. La nivelul administrației se fură aproape totul, în timp ce aparatul de stat, supradimensionat ca angajați cu apropiații politicienilor, e din ce în ce mai greu de finanțat. Domenii care altădată ne făceau onoare, învățămînt, cercetare, sport, cultură înregistrează regrese vizibile. Ca să ne putem ridica în picioare, trebuie să punem țara pe picioare. Soluția e dată, repet, de dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, ca forme prin care oamenii obișnuiți își pot asigura bunăstarea pentru ei și familiile lor. Orașul trebuie să se sprijine pe regiunea rurală, pe gospodăriile tărănești învecinate. Trebuie să respectăm comunitatea locală.În acest sens, este nevoie de recapitalizarea nevoiașilor, pentru că, fiind impiedicați să intre pe piață prin sistemul exagerat de taxare au pierdut acces la capital și la posibiltatea de a investi. Drept urmare, capacitatea de a-și schimba viața sau situația materială s-a deteriorat constant, pe măsură ce bogăția s-a deplasat tot mai sus, spre noua clasă oligarhică. Prăpastia dintre săraci și bogați s-a adîncit tot mai mult. Iar ceea ce este și mai grav este că îmbogățirea a fost făcută într-un mod parazitar, fără ca îmbogățiții să aibe vreun folos productiv, ci doar beneficiind de privilegiile statului. În consecință, consider că este imperios necesară o schimbare radicală. Nu doar a politicienilor, ci a întregului sistem de organizare a societății. Nu pot spune cu siguranta ca va fi mai bine daca va fi altfel, dar pot spune cu siguranta ca totul trebuie sa fie altfel daca vrem sa fie mai bine.

duminică, 26 ianuarie 2014

Aproape jumătate din bogăţia lumii se află în mâna a numai 1% din populaţie, se arată într-un raport al organizaţiei umanitare Oxfam, informează El Mundo.
Documentul indică faptul că “inegalitatea economică se măreşte rapid în majoritatea statelor”, acest dezechilibru fără precedent ameninţând cu “perpetuarea diferenţelor dintre bogaţi şi săraci până ce acestea vor deveni ireversibile”. Creşterea inegalităţii, cu o tendinţă care nu a încetat să sporească în ultimii 30 de ani, poate avea urmări negative asupra creşterii economice şi eradicării sărăciei, precum şi să ducă la probleme sociale sporite, atrage atenţia Oxfam.

vineri, 27 decembrie 2013

Consiliul Memorial al Holocaustului din SUA va avea acces la arhiva MApN din perioada 1938 – 1964 Ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa, şi Paul Shapiro, directorul Centrului pentru Studii Avansate privind Holocaustul, au semnat joi un amendament la protocolul încheiat de MApN cu Consiliului Memorial al Holocaustului din SUA prin care s-a extins accesul la arhivele şi documentele ministerului pentru perioada 1938 – 1964. “La solicitarea celor care reprezintă Muzeul Holocaustului de la Washington au dorit ca acel protocol încheiat cu ei să-l extindem, în sensul extinderii perioadei: 1938 – 1964. Arhivele sunt interesante şi sunt importante pentru stabilirea adevărului istoric”, a declarat Mircea Duşa. Ceremonia de semnare a documentului s-a desfăşurat la sediul ministerului Apărării Naţionale. AGERPRES Pe foarte scurt, Guvernul României a acceptat să TRANSFERE arhivele militare românești unei organizații despre care până și copii de țâță știu că se ocupă cu falsificarea Istoriei. Iar Serviciile secrete române tac mâlc, ca și Academia Română,. Nici măcar în 1945, sub ocupație sovietică, așa ceva nu a fost acceptat, decât după ce au fost făcute copii după TOATE documentele. Fac, de aceea, un apel la toți membrii, simpatizanții și susținătorii partidelor politice importante, actuale, să deschidă ochii, odată pentru totdeauna, și să vadă că nu sunt folosiți decât ca masă de manevră pentru satisfacerea unor interese străine Neamului românesc! În 23 de ani de așa-zisă democrație, au desființat industriile, au amanetat, prin îndatorarea cu multe zeci de miliarde de dolari (bani care nu se știe unde au ajuns) generații întregi, sunt pe cale să ne otrăvească apa prin substanțele folosite în fracturarea hidraulica, să scoată la mezat și pământul țării, să rupă teritoriul țării în bucăți, totul pentru că o minoritate minusculă de baroni locali și naționali să adune averi incomensurabile și să poată slugări la înaltele porți. După toate aceste cedări criminale în planul concret, patrimonial, acum se cedează practic și dreptul nostru la istorie. Se dorește că poporul român să fie șters din Istorie, iar guvernul României acceptă toate actele premergătoare acestei acțiuni! Dragi Români, aveți responsabilitatea, acum, în ceasul al 12-lea, de a va dezice de acțiunile acestor iresponsabili, ori pur și simplu trădători ai Neamului. Nu vă iluzionați, avantajele minore pe care le aveți acum, precum o slujbă plătită prost de la buget ori mai știu eu ce post generator de mici ciubucuri, vor dispare, căci nu vor mai fi posibilități de plată. Iar cei ce au pus gheara hulpavă pe tot ceea ce înseamnă România nu se vor opri aici. Vor exploata la sânge și munca voastră, plătind-o din ce în ce mai puțin! Iar responsabilitatea pentru toate acestea va reveni tuturor celor care, din lașitate sau oportunism, au sprijinit, sau au tăcut vinovat din gură. Căci, domnilor, am și vești bune: Dacă cei ce sunt plătiți să facă oficiul de sistem imunitar la statului român dorm în bocanci, se manifestă din ce în ce mai viguros și începe să se coaguleze un sistem imunitar al Neamului. Deocamdată pe zone limitate, dar importante. Vor fi tot mai mulți, pe măsură ce nemerniciile clasei politice vor fi din ce în ce mai evidente. Iar a continua să susțineți acțiunile clasei politice înseamnă să vă asumați responsabilitatea și solidaritatea cu aceasta. http://eufrosin.wordpress.com/2013/05/12/arhivele-mapn-instrainate-dusmanilor-romaniei-tacem/
Secretele Vaticanului încep să iasă la lumină. Într-un interviu acordat postului de televiziune TVR Cluj, Miceal Ledwith, fost consilier al Papei Ioan Paul al II-lea, fost decan al Sf. Petru Diocescan College din Wexford, fost președinte al Conferinței șefilor de universități irlandeze și fost membru al Biroului de conducere al Conferinței Rectorilor Universităților Europene (CRE), face o declarație șocantă: “Chiar dacă se știe că latina este limba oficială a Bisericii Catolice, precum și limba Imperiului Roman, iar limba română este o limbă latină, mai puțină lume cunoaște că limba română, sau precursoarea sa, vine din locul din care se trage limba latină, și nu invers. Cu alte cuvinte, nu limba română este o limbă latină, ci mai degrabă limba latină este o limbă românească. Așadar, vreau să-i salut pe oamenii din Munții Bucegi, din Brașov, din București. Voi sunteți cei care ați oferit un vehicul minunat lumii occidentale (limba latină).” http://www.rbnpress.info/wp/incendiar-fost-consilier-al-papei-ioan-paul-al-ii-lea-nu-limba-romana-este-o-limba-latina-ci-limba-latina-este-o-limba-romaneasca-video-din-2012/#ixzz2S036RcYT
Ambasada SUA din Bucureşti şi-a alertat cetăţenii cu privire la eminenţa unui cutremur major pe care îl consideră dezastruos. Nu vreau să fiu răutăcioasa dar comunicatul ambasadei face referire nu doar la cutremur ci şi la dezastre sau accidente provocate de.. mâna omului. Este incredibil câtă încredere are ambasada SUA în autorităţile române. Iată ce spune concret: “The following information focuses on earthquakes because seismic activity poses a significant risk for Romania. However, Romania is at risk for other natural and manmade hazards. While much of the information below specifically addresses earthquakes, it is applicable to multiple hazards, and we encourage you to think broadly about the possible risks you and your family may face and to be prepared for any kind of emergency that may arise.” Este pur ş simplu incredibil. Ambasada SUA îşi avertizează cetăţenii despre posibilitatea unui dezastru “nu neapărat sau nu numai provocat de un cutremur şi ci provocat de alte fenomene, inclusiv de oameni” La ce se referă ambasada aici? Ce ştie ambasada SUA despre viitoarele evenimente din România şi nu ştim noi? Dacă este vorba de un cutremur, de ce ambasada îşi “panichează” cetăţenii iar guventul României îi demite pe cei care vorbesc despre cutremure altfel decât Ponta? De ce pe noi nu ne pregăteşte nimeni în caz de cutremur? Nouă ni se spune de 5 ani că o să avem un cutremur major care e posibil să fie devastator, dar nu se ştie când. Cu toate astea, să stăm liniştiţi, nimeni nu ia nici o măsură de verificare a adăposturilor, nimeni nu verifică resursele care trebuie să fie acolo, nimeni nu verifică dacă spitalele au tot ce le trebuie în caz de dezastru, nimeni nu verifică dacă sălile de operaţii au generatoare independente de curent electric, surse de apă, dacă există plasmă în depozite, antibiotice, faşe suficiente. Nimeni nu a luat nici o măsură cu clădirile aflate în grad înalt de pericol, s-au pus buline şi gata. Citind mesajul ambasadei nu poţi să nu te întrebi ce i-a apucat pe americani, la ce dezastre se referă şi de unde au informaţiile. Cel mai interesant de ştiut este la ce anume alte dezastre se referă şi la ce s-au gândit când s-au referit la cele provocate de mâna omului? Poate externele, domnul Corlăţeanu între două şedinţe ale comisiei de împăciuire interguvernamentală face un drum pe la birou şi se interesează la Ambasada SUA despre ce vorbesc, sau dă un telefon la NSA că ăia ştiu tot. La fel de interesant este şi îndemnul pe care Ambasada îl dă cetăţenilor, acela de a lua legătura cu autorităţile în caz de cataclism sau eveniment neplăcut şi să specifice foarte apăsat că sunt americani: “To aid in this process, American citizens should cooperate with Romanian authorities at evacuation sites and clearly identify themselves as Americans.” Foarte interesant. Deci dacă eşti rănit, sau ai o problemă şi mergi la un poliţist şi spui că eşti roman poate eşti băgat în seamă, poate nu, dar dacă spui că eşti american, vei avea parte de toată atenţia necesară, se va crea o escortă ţi se va pune la dispoziţie un avion şi vei fi trimis în SUA cum a fost trimis şi ucigaşul lui Teo Peter. Trăiască America, că ştie să îşi protezeze cetăţenii. Şi de când spun eu prietenilor: învăţaţi limba engleză, măcar atât cât să puteţi spune poliţistului mestecând o ciunga” I am American” . Nu uitaţi guma, e de efect. Gândiţi-vă la Jonh Waine şi spuneţi ce v-am spus dacă vreţi să vă bage cineva în seamă. Americanii aşa sunt învăţaţi să spună ca să le fie bine sau să scape de belele. http://romania.usembassy.gov/acs/disaster_preparedness.html

miercuri, 25 decembrie 2013

Draga Mos Craciun, fii bun si adu tarii mele crestere economica, organizare, politicieni morali, locuri de munca, astfel incit Romania sa devina o tara prospera! Urca-o Mos Craciun pe locul I in topul mondial al prosperitatii, fericirii si longevitatii! O iubesc Mos Craciun, pentru ca este tara mea!

joi, 19 decembrie 2013

luni, 16 decembrie 2013

Solicit public REDUCEREA LA JUMATATE a cheltuielilor cu cei 600 de parlamentari, intrucit romanii au votat 300 de parlamentari, REDUCEREA cu 50% a cheltuielilor prezidentiale, IMPOZITAREA CU 70% A TUTUROR SALARIILOR BUGETARILOR DE PESTE 3000 de lei, pe modelul Cehiei si Poloniei in 2008 (evitind criza), PLAFONAREA TUTUROR SALARIILOR BUGETARILOR DIN SERVICII SECRETE LA MAXIM 3000 de lei si ASIGURAREA SALARIULUI MINIM DE 3000 de lei, DOCTORILOR, PROFESORILOR si INGINERILOR. Niciunde in lume un judecator, procuror, lucrator in servicii nu are peste 10 salarii de doctor, profesor sau inginer. Statul roman este stat european, fara a fi stat de drept, fiind format dintr-o caracatita de persoane. Politicienii cu tot neamul lor, sot, sotii, amante, iubite, fiice sint angajati la stat. N-as avea nimic impotriva, nici cu acest lucru, dar nu fac nimic, decit sa isi incaseze salariul pe care nu-l merita. In privat nu ar fi in stare nici macar pe sfert sa il obtina. Oare pina cind aceasta bataie de joc, cu aceasta clasa de intretinuti?
Ieri, 15.12.2013, am fost la meeting duminica seara in Piata Universitatii, (de fapt sint abonata la vocea multimii din strada). Jandarmii au incercuit oamenii, facind cordon in jurul lor si nu i-au mai lasat sa iasa, tinindu-i oarecum captivi. Spre seara au fost si violente. Imi aduc aminte cind, cu ceva timp in urma, pentru ca nu plecau din strada tot niste tineri nemultumiti de ce se intimpla, "domnul" Iliescu, fost lider PSD A MULTUMIT minerilor care au facut macel cu acei tineri in Piata Universitatii, (mineri chemati la Bucuresti nu se stie de cine). Nu pot sa uit asta niciodata! M-a ingrozit. Istoria se repeta? Sper ca jandarmii sa nu se mai atinga de cei care ies in Piata Universitatii sa isi strige nemultumirile. Daca sint multi, cine e de vina? Romanii sint un neam pasnic, dar si cind se trezesc vind hotariti si nu se dau inapoi de la nimic. A cui e vina ca tinerii studenti striga in Piata Universitatii:"Ceausescu n-a murit este Ponta travestit"? "Dacă îţi pasă! Dacă te-ai săturat de minciună, lene, hoţie şi manipulare, Dacă 24 de ani aproape pierduţi înseamnă ceva pentru tine, Dacă încă mai vrei să ştii de ce s-a murit în '89, Dacă vrei să trăim în Europa ca o naţiune liberă, demnă şi prosperă, Dacă nu mai eşti dispus să alegi răul cel mai mic, Dacă nu eşti gata să uiţi, să închizi ochii sau să faci compromisuri, Dacă te simţi un om liber şi puternic, Dacă ştii că suntem toţi în aceeaşi barcă, Protest împotriva Guvernului mafiot Dizolvăm Parlamentul! Este timpul să spunem NU nelegiuirii. Furatul ucide!"

duminică, 8 decembrie 2013

Alegeri pentru Parlamentul European 25 Mai 2014 Alegătorii români se vor prezenta la urne la data de 25 Mai 2014 pentru a-i alege pe cei 32 de deputați români în Parlamentul European.Parlamentul European numără 766 de deputați, care vor reprezenta cele 28 de state membre. In România, deși este garantat prin Constituție dreptul de a fi ales, în realitate este intangibil. Un candidat independent, pentru a candida trebuie să depună un număr imens de semnături și anume 100.000 de semnături, tocmai ca o persoană nici măcar să nu îndrăznească să candideze. Mă mir de ce partidele politice nu solicită unui independent să depună 1 miliard de semnături! Cu toate acestea, în aceste condiții foarte grele, m-am decis să strîng acest număr gigant de semnături, pentru că, la fel ca mulți alți români, m-am săturat să tot fiu reprezentată de o caracatiță de personaje care nu au făcut nimic bun pentru țara mea. Merg la Parlamentul European cu speranță, dar și cu ambiția care mă caracterizează, ca să reușesc în primul rînd ca printr-o lege externă, să devină accesibil dreptul de a candida în România. Un număr de 10.000 de semnături pentru un independent, mi se pare mai rezonabil și ar determina și pe alții să candideze, ca populația să aibe de unde alege în viitor. Credeți că țara nu are oameni bine pregătiți care ar putea găsi soluții bune pentru organizarea a societății? Ba da.Însă sistemul este făcut de așa natură, încît acei oameni să nici nu poată candida. Mi-as dori ca la viitoarele alegeri să văd mulți tineri că își pot exercita efectiv dreptul de a fi ales! Să văd Parlamentul României format, de ce nu, în majoritate din independenți.În momentul de față nu mai cred în nici un partid politic, iar dezamăgirea este maximă. Dacă nu facem mai mult, dacă stăm în pasivitate, nu se va schimba nimic. E ușor să se spună că nu se poate. Mai greu este să te gîndești zi și noapte cum să faci să se poată, să găsești soluții. Datorită unor astfel de persoane care s-au străduit să se poată, zburăm astăzi deasupra norilor cu avioanele. Dragii mei, dacă vrem, se poate! Să fim războinici și să nu mai stăm cu capul plecat! Fruntea sus și privirea înainte! Ne așteaptă un viitor pe care trebuie să îl construim! SĂ ÎNCEPEM!

luni, 30 septembrie 2013

Continui sa string semnaturile necesare validarii candidaturii mele. Ieri, tot mergind din om in om, am intilnit un domn din Piatra Neamt, profesor, care mi-a povestit ca a candidat si el INDEPENDENT la alegerile locale.Si ce sa imi spuna? Dupa ce s-a chinuit si a adunat semnaturile necesare, cind s-a dus sa se intereseze cite voturi a obtinut, i s-a spus ca a luat ZERO voturi. "Acum", imi spune el, "sa nu am incredere in sotie, in copii, in rude, mai zic, dar sa nu mai am incredere nici in mine? Pentru ca stiu ca m-am votat. Macar UN VOT trebuia sa am! Toata Piatra Neamt ma stie ca acela care a luat zero voturi." Ce sa intelegem din asta? Ca se fura la voturi. Un independent, dupa ce se straduieste sa adune numarul imens de semnaturi, mai trebuie sa treaca alte praguri, pe linga sa mai fie si votat, sa nu fie FURAT la voturi! Cum un independent nu are pe nimeni in comisia de numarare, il fura reprezentantii tuturor partidelor. Nu-l apara nimeni. Totusi, n-avem alta sansa deocamdata si cit mai multi independenti ar trebui sa iasa din pasivitate ca sa spargem acest zid gros ce ne desparte sa avem un cuvint de spus in tara noastra. As vrea sa va spun ca NU sint impotriva partidelor, insa modul de promovare pe locuri eligibile are criterii pe GRAD DE RUDENIE si OAMENI CU FOARTE MULTI BANI. Eventual, oamenii cu foarte multi bani (cistigati numai ei stiu cum), ca sa nu iasa in fata, pun pe altii, care apoi sint "datori vinduti", au niste "obligatii" si trebuie sa raspunda la niste comenzi, pe scurt, nu sint liberi. Traim intr-o "falsa democratie", parerea mea. E foarte greu sa razbesti ca om liber, insa numai oamenii liberi ar putea vorbi si s-ar crea un inceput. S-ar aduna si alti oameni liberi si lucrurile ar incepe sa mearga. Este greu, stiu, dar cum le spuneam si la alti sustinatori de ai mei "SPERANTA" moare ultima!:)

vineri, 27 septembrie 2013

SA FII STAPIN IN TARA TA! "Sa fii stapin in tara ta!" este sloganul meu electoral. Este ceva normal. Insa am ajuns sa luptam pentru aceasta "normalitate". Oare de ce?

miercuri, 18 septembrie 2013

In prezent sint intr-o campanie de strins 100.000 de semnaturi. De ce? Pentru ca mi-am propus sa candidez, ca INDEPENDENT, la alegerile Europarlamentare din anul 2014.Cunostintele au inceput deja sa ma pregateasca moral:"Aura, sansele tale sint minime!" Totusi, eu ma ambitionez sa string semnaturile pentru a putea aparea pe buletinul de vot. De ce as fi votata eu? Raspunsul l-as da in primul rind printr-o alta intrebare: De ce altcineva? Eu,la cit de dezamagita sint de felul cum s-au comportat cei care au reprezentat tara, n-as mai vota partide! As vota numai INDEPENDENTI, unde nu exista "spirit de haita".Si apoi, mai este ceva. Daca tot am constatat de ce sint in stare X si Y, de ce sa nu cautam altceva? Iar daca nu ii cunosc pe cei de pe lista partidului este acelasi lucru cum nu cunosc nici independentul. Eu sint avocat de profesie, am terminat unul din cele mai bune licee din tara, Sf.Sava-Bucuresti-profil real, eleva de premiul I, studii in curs la ASE-Bucuresti (contabilitate si informatica)... si..., spre deosebire de alti colegi de ai mei am decis sa ramin in tara! Mi-am dorit sa "daruiesc" tot ce am invatat acestui neam si nu altora. Insa e greu sa traiesti in Romania. Atit timp cit nu ne vor reprezenta oameni care sa tina la acest neam, degeaba. In 1997, cind eram prin liceu, m-am inscris in partidul dl Corneliu Coposu, PNTCD. Un partid la care tin foarte mult si in prezent, pentru ce a insemnat el pentru tara aceasta. Insa PNTCD trece acum prin momente grele, la fel cum trece toata lumea, fapt pentru care mi-am luat inima in dinti si m-am decis sa candidez INDEPENDENT. Vad ca timpul trece si as putea sa fac foarte multe, cit sint in putere fizica si simt ca trebuie sa ma implic mai mult, sa "misc muntii si sa aprind cerul". Multumesc tuturor celor care semneaza si isi pun Speranta in mine! A ura Speranta 18.09.2013

sâmbătă, 1 decembrie 2012

N-am mai facut publice gindurile mele de aproape 1 an! Dar acest fapt nu inseamna ca nu am mai "gindit" in acest timp. Azi e 1 Decembrie 2012 si trebuie sa fie un reinceput sau o continuare la toate, ca urmare si la acest blog. Foarte multe steaguri cu tricolorul. Au inceput sa fie arborate chiar si la case particulare, nu numai la institutii publice. Ma bucura foarte mult ca "se simte" nevoia de a se reface "Entitatea Neamului" nostru. Puterea unei mase de oameni este mult mai mare decit puterea unui singur om. Ne unim toti, cu "un steag"! Insa ma intreb, cine si unde este "Conducatorul" acestei mase de oameni? Poporul "simte" nevoia de a se reface "Fiinta Neamului", dar decoamdata nu a aparut si "Creierul" ei. Sint multi in prim plan, care mai mult ca sigur platesc sume enorme pentru a cumpara timp sa apara la diferite posturi TV, insa in nici unul nu vad, deocamdata, ca este persoana capabila sa si conduca aceasta masa de oameni, dar nu oriunde, ci "pe cele mai inalte culmi"! Un Conducator adevarat trebuie sa reuseasca sa faca din acest teritoriu un adevarat Rai al omenirii, in care toate celelalte neamuri sa isi doreasca sa ajunga si sa ne urmeze ele pe noi.Ceasul omenirii sa se fixeze de aici. Toate drumurile sa porneasca de la noi. Inclusiv noua organizare a rasei umane. Aceasta trebuie sa isi doreasca un conducator adevarat! Insa nu e suficient. Trebuie sa si "simta" drumul, iar atunci cind va spune:"Popor pe aici! Mergeti dupa mine! Sa o spune cu asa putere, incit sa fie si urmat." Un adevarat Conducator, fiind "Creierul multii" nu se gindeste la sine ca individ, ci simte intreaga fiinta a neamului nostru, reusind sa ii miste miinile, picioarele, sa ii deschida ochii... Gindeste la un alt nivel, daca as putea spune asa. Se incorporeaza in noua fiinta si simte de ce aceasta are nevoie. Nu oricine poate asa ceva, de aceea e greu de gasit si o asa persoana apare rar. Trebuie talent si pasiune. Asa cum Bagdadul a fost simbolul epocii de aur a civilizatiei islamice in Evul Mediu, cel mai mare centru mestesugaresc, comercial si cultural al Orientului Mijlociu, asa cum Egiptul a zamislit o cultura spirituala pe care o admirau grecii si romanii si chiar si in zilele noastre e contemplat de numerosi turisti, asa cum Grecia a fost considerata leaganul civilizatiei occidentale, asa cum Imperiul Roman s-a caracterizat prin stapinirea unui imens teritoriu in jurul Marii Mediterane, asa cum Franta a jucat un rol important in constructia europeana, mai nou asa cum America este o forta in lume, asa si neamul nostru trebuie sa isi doreasca sa arate ca si noi avem "ceva special", incit toate drumurile sa porneasca de la noi. Este nevoie de "Creierul sau Conducatorul" Fiintei Neamului. In primul rind trebuie sa "existe", adica sa se fi nascut pe aceste meleaguri si nu in alta parte, iar apoi trebuie sa fie si acceptat de mase. In incheiere, doresc sa fac precizarea ca, din punctul meu de vedere, acest neam nu s-a nascut pe 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia, ci s-a nascut mult mai de demult, este un neam cu radacini foarte adinci, aici e neamul celor mai viteji si drepti dintre traci."Cind Herodot a scris cine sint dacii, ei traiau de mult pe acest pamint." Herodot a spus ca tracii ar fi putut deveni cea mai mare putere a lumii dacă n-ar fi fost atât de dezbinați. Totuși existau și un stat trac puternc, bine organizat:Regatul Dac al lui Burebista. Iar acel Regat Dac este aici. Ca urmare, noi am avem "potential", dar trebuie sa stim sa ni-l folosim. Dacii nu au murit. Noi sintem aceea! La Multi Ani "Regatul Dac"!

luni, 12 septembrie 2011

Autoritatile iesene au inaugurat la sfarsitul saptamanii trecute un parc in municipiu, situat in zona Rapa Galbena, care a primit numele lui Corneliu Coposu, fost presedinte al Partidului National Taranesc Crestin si Democrat (PNTCD), decedat in urma cu 16 ani. La eveniment au fost prezente atat oficialitati locale si judetene, cat si reprezentanti ai formatiunii politice de la nivel central si judetean, printre acestia numarandu-se Aurelian Pavelescu, presedintele PNTCD, Vasile Lupu, presedintele Comitetului National de Coordonare, si Marian Milut, fostul presedinte al partidului. "Ar fi un regret ca ne-am dezmembrat, dar eu ma simt inca membru al celui mai important partid din istoria Romaniei. Partidele vin si trec, dar popoarele raman. Am trait in PNTCD perioada guvernarii Conventiei Democrate. Incepand cu Corneliu Coposu s-au deschis portile spre Europa. Atunci s-au stabilit jaloanele revenirii la normalitate. Acum trebuia sa stim tot adevarul despre perioada comunista, pana acum trebuiau sa raspunda cei vinovati de ceea ce s-a intamplat in acele vremuri. Munca lui Corneliu Coposu trebuie dusa pana la capat", a spus Vasile Lupu.

In mijlocul parcului a fost amplasat un bust al lui Corneliu Coposu, care a fost adus de la fostul sediu al partidului, de pe Cuza- Voda. "Corneliu Coposu a fost mai mult decat un om politic. Dincolo de toate, a fost un lider spiritual al tuturor romanilor. Aceasta dimensiune spirituala si culturala il asaza pe Corneliu Coposu mai presus de toti oamenii politici de dupa 1990 si-l include in marea lista a oamenilor politici care s-au luptat pentru binele acestei tari, alaturi de Iulia Maniu sau de Bratieni", a precizat Aurelian Pavelescu

miercuri, 7 septembrie 2011

Meciul Romania - Franta
Cel care a pierdut foarte multe puncte, dar foarte multe, nu a fost echipa noastra de fotbal, ci actualul Primar General, Sorin Oprescu, care in seara meciului cred ca si-a pierdut un alt mandat la Primaria Capitalei.
Stadionul nu a fost facut din banii personali ai Domnului Oprescu, ca sa isi asume acest stadion ca al sau. Romanii au dat banii pentru acest stadion si nu Dl. Oprescu.
Referitor la "asa zisa independenta" a Domnului Oprescu, cine mai crede?
Clientela politica se vede clar. Contractul de gazon a fost atribuit fostului coleg de partid PSD, Marian Oprisan.
Stimate Domnule Oprescu, cu clientela dumneavoastra politica PSD- USL ati facut Romania de ris!
Ati vazut ce s-a scris in presa straina despre meciul de fotbal de pe holda de cartofi?
Dl Oprescu, prin contractele dvs. politice, ati adus prejudicii de imagine Romaniei!
Sper ca aceasta organizare dezastruoasa a meciului, sa fie un semnal pentru fanii PSD-USL!
Varianta USL este cea mai proasta solutie pe care o poate avea Romania.
Rezultatele vorbesc de la sine!
Halal gazon, stimate Domnule PSD, Marian Oprisan!

joi, 30 iunie 2011

De ce m-am înscris și rămîn în PNȚCD?!
Vreți să vorbim cu adevarat despre politică?
Atunci trebuie să vorbim de PNȚCD!
Restul, după cum demonstrează și faptele, este dat, în majoritate, de persoane care au ca principal obiectiv doar dorința de înavuțire personală și cam atît. Îi aud defilînd cît de mult îi interesează interesul național, îi văd îmbrăcați frumos la TV, discutînd aprins probleme serioase ale societății, dar după ce se termină emisiunea, se termină și avîntul lor. Altfel, s-ar vedea rezultatele în viața de zi cu zi.
Aceasta nu este politică. Este doar interesul lor și atît!
Atunci să vorbim despre politică!
Politica la noi stă și privește de pe margine. Asteaptă ca oamenii să se sature de atîtea minciuni și fețe false, să învețe să deosebească omul sincer, de omul minicinos, omul care este interesat și de soarta semenilor, față de cel care nu este interesat decît de sine.
De ce cînd vorbim despre politică, trebuie să vorbim de PNȚCD?
Știu, se spune de PNȚCD că este un partid mort sau un partid mult prea slăbit ca să dea viitorul Președinte al României, Ministri în Guvern sau chiar si viitorul Prim Ministru, cum a mai dat, de altfel.
Dar să nu ne luăm după aparențe!
Să recitim puțin basmele, unde eram învățați ce e bine și ce e rău și cum se poate schimba peste noapte ceva ce nu-i i s-ar fi dat nici o șansă și asta pentru că fondul substanței era bun. Avea conținut!
Ce face Făt Frumos cînd se duce la grajduri pentru a-și alege calul pentru călătorie?
Găsește acolo pe cei mai frumoși armăsari din toată împărăția sa, dar cum pune mîna și apucă pe unul de coadă îl trîntește imediat și astfel toți caii cad. În sfîrșit, tocmai cînd era să iasă, își mai aruncă ochii o dată și, zărind într-un colț un cal răpciugos și bubos și slab, se duce și la dînsul, iar cînd pune mîna pe coada lui, acesta își întoarce capul și-i zice: "Ce poruncești stăpîne?" Acesta era calul pe care îl căuta și care era capabil să-l treacă peste toate greutățile cu bine. Ce face calul? Odată ales și îngrijit, se scutură de toate bubele și răpciuga căzute pe dînsul și rămîne întocmai cum îl fătase mama sa, un cal gras, trupeș și cu patru aripi.
Cam asta este și cu PNȚCD.
Aripi are destule, Slavă Domnului, cum nu mai are nici un alt partid!
În plus, mai are și "Acel Ceva" care-l deosebește de alte partide și îl face un partid cu totul și cu totul deosebit de restul și care ține cu adevarat cu interesul național!
Iar acum, răspunsurile la întrebările mele vin de la sine.
Am ales acest partid pentru că este "un Altfel de partid". Și de ce rămîn aici? Pentru că, deși este în momentul de față "răpciugos și bubos și slab", el este cel pe care il căutam și așteptăm!El este Alesul! Rămîn aici, pentru că eu cred în PNȚCD!
Va invit sa accesati si pagina mea de Facebook: http://www.facebook.com/aura.speranta